Iulian Bocai

(n. 1986) Prozator și cercetător, cu un doctorat summa cum laude în filologie la Universitatea București. Am scris două romane, Ciudata și înduioșătoarea viață a lui Priță Barsacu (2018) și Constantin (2019), și o istorie intelectuală a instituționalizării studiului literar în Europa, Filologii (2020). Am un interes – vag și vast – pentru istoria intelectuală a modernității europene, pentru istoria disciplinelor umaniste, pentru legăturile posibile dintre științe și umanioare și, în general, pentru problemele estetice de orice fel. Cam de asta mă ocup acum. Când pentru lucrurile care mă interesează nu există bibliografie, atunci scriu literatură.