Despre mine


Iulian Bocai (n. 1986) Prozator și cercetător, cu un doctorat summa cum laude în filologie la Universitatea București. Am scris Ciudata și înduioșătoarea viață a lui Priță Barsacu (2018) și Constantin (2019).


Aș vrea să am mai mult timp pentru lucrurile care mă interesează, în principal pentru citit, și mult mai mult timp în care să nu citesc și să mă uit la pereți. Fac bani din traduceri (din engleză, franceză și germană), așteptând ziua de pe urmă în care în România o să se poată trăi din scris literatură, istorie și eseu. Am scris două cărți de literatură – două romane – și a treia, de nonficțiune, urmează să apară curând la Tracus Arte. Am un interes – vag și vast – pentru istoria intelectuală a modernității europene, pentru istoria disciplinelor umaniste, pentru legăturile posibile dintre științe și umanioare și, în general, pentru problemele estetice de orice natură. Cam despre asta scriu.

Dacă aveți ceva să-mi spuneți, o puteți face mai jos.